Hvorfor betaler oppdretterne for oppfisking av rømt oppdrettslaks?

Hvorfor betaler oppdretterne for oppfisking av rømt oppdrettslaks?

Rømlingene dør av seg selv, uten fiskernes hjelp
Årlig overlever bare noen hundre til de blir potensiell gytelaks, men er de effektive gytere?

Tilbake