Trafikklysmodellen må forkastes som forvaltningsmetode

Trafikklysmodellen må forkastes som forvaltningsmetode

HI mener at de har tettet et kunnskapshull ved å påvise overensstemmelse mellom modellens prognoser og påslag av lus på villfisk. Selv om dette skulle være korrekt, så hjelper ikke det når tiltakene skal settes inn mot oppdrettsfisken.

Tilbake