Bør forskere beskyttes mot irriterende spørsmål?

Bør forskere beskyttes mot irriterende spørsmål?

NINA-sjef Norunn Myklebust har publisert en artikkel om utidig kritikk av NINAs lakseforskning. Her framstiller hun NINA-forskerne som offer for kritiske næringsaktører. Men forskerne er slett ikke den svake part. Det er de som sitter på definisjonsmakten, som gir forvaltningsråd til myndighetene, og som har sørget for at oppdrettsnæringen forvaltes ut fra et oppkonstruert hensyn til vill laksefisk. Dette har påført oppdrettsnæringen kostnader i milliardklassen og oppdrettsfisken store behandlingslidelser. Ansvaret for dette tilligger NINA og andre institutter som feilaktig har konkludert med at lakseoppdrett er årsaken til villaksens problemer.

Det er oppdretterne som er avmektig i forhold det «institutt-byråkratiske komplekset», som i flere tiår har sluppet unna med sviktende begrunnelser for en forvaltningsmodell som har stoppet veksten i norsk lakseoppdrett. Norge ble nødt til å sette viktig næringsutvikling langs kysten på vent. Bør NINA ta regningen?

Stengt for kommentarer.
Tilbake