Fanget opp av
Kategori: Diverse

Drepes villaksen av biltrafikk eller p-piller?

Drepes villaksen av biltrafikk eller p-piller?

VRL mener laksen drepes av lus. Begrunnelsen er i realiteten svært enkel: villaksen fikk tilbakegang samtidig som oppdrettslaksen hadde framgang. Disse to fenomenene ble koplet sammen som årsak-virkning, fordi det var mye lus på oppdrettslaksen på 1980- og -90-tallet. Samtidighet og korrelasjon kan inspirere formulering av hypoteser om det ene fenomenet kan være årsak til det andre, men årsaksforklaringer krever mer, blant annet at alternative forklaringer etterprøves og eventuelt tilbakevises. Martin Jaffa skriver en ukentlig kommentar om laks på bloggen…

Les mer Les mer

Tiamin må nå bli et prioritert forskningstema

Tiamin må nå bli et prioritert forskningstema

Det kommer stadig nye rapporter som setter tilbakegang for villaks i sammenheng med mangel på tiamin (vitamin B1). En av disse handler om chinook-laks i Yukon River i Alaska. Her påviste forskerne at 3-5% av lakseeggene hadde et tiaminnivå som resulterer i yngeldødelighet, og 64% hadde så lite tiamin at subletale skader måtte påregnes. Forfatternes konklusjon var at tiaminmangel må antas å ha en populasjonsregulerende effekt, som bidrar til å forklare en halvering av chinookpopulasjonen i Yukon siden 2007. For…

Les mer Les mer

Norske Lakseelver med forsøk på pengeutpressing

Norske Lakseelver med forsøk på pengeutpressing

Jeg har mottatt et trusselbrev fra Norske Lakseelver vedlagt en faktura for bruk av en illustrasjon NL mener er beskyttet av åndsverksloven. Det dreier seg om den opprinnelige illustrasjonen øverst i artikkelen Grønt luselys i Hardanger? Jeg har nå byttet den ut med en egenprodusert illustrasjon, for å etterkomme NLs krav om at deres åndsverk må fjernes innen 05.03.2020. Jeg er jo egentlig en snill fyr.

Grunnrente for elveeiere?

Grunnrente for elveeiere?

Skal det først betales skatt av grunnrente, bør vel alle som høster grunnrente likebehandles. I så fall må også elveeierne skattlegges. De har en eksklusiv rett til villaksen, som er produsert av naturen og myndighetenes forvaltning. Det er kanskje lurere å peke på likhetsprinsippet enn å true med å flytte utenlands. Alle skjønner jo at dersom noen skulle ta med seg milliardene sine og flytte til utlandet, så blir gode lokaliteter liggende igjen i Norge. De vil helt sikkert bli…

Les mer Les mer

Villaksforskningens agenda

Villaksforskningens agenda

Villaksforskernes agitasjon mot oppdrettsnæringen bygger på 2 pilarer. Den første er påstanden om at oppdrettsnæringen er den viktigste trusselen mot villaksen. Den andre er at Norge er det viktigste villakslandet, og følgelig har Norge en spesiell, internasjonalt forankret forpliktelse til å verne norsk villaks. Kombinasjonen av internasjonal forpliktelse og oppdrettsskapt trussel er uimotståelig for politikere og andre med myndighet til å bevilge penger til forskning. Begge pilarene står på kvikkleire, og er i ferd med å rase sammen. Kan vi…

Les mer Les mer

Bør forskere beskyttes mot irriterende spørsmål?

Bør forskere beskyttes mot irriterende spørsmål?

NINA-sjef Norunn Myklebust har publisert en artikkel om utidig kritikk av NINAs lakseforskning. Her framstiller hun NINA-forskerne som offer for kritiske næringsaktører. Men forskerne er slett ikke den svake part. Det er de som sitter på definisjonsmakten, som gir forvaltningsråd til myndighetene, og som har sørget for at oppdrettsnæringen forvaltes ut fra et oppkonstruert hensyn til vill laksefisk. Dette har påført oppdrettsnæringen kostnader i milliardklassen og oppdrettsfisken store behandlingslidelser. Ansvaret for dette tilligger NINA og andre institutter som feilaktig har…

Les mer Les mer

Tiaminmangel hos laks har passert under radaren

Tiaminmangel hos laks har passert under radaren

Det er påvist naturlig tiaminmangel hos flere arter av fisk og sjøfugl rundt hele Nordkalotten. Det aktualiserer spørsmålet om også norsk villaks og oppdrettslaks lider av samme problem. Kan dette være en del av forklaringen på bestandssvingninger hos villaks og dårlig tilvekst hos oppdrettslaks? Målinger av tiaminnivået i norsk oppdrettslaks og villaks er opptil 3-5 ganger lavere sammenlignet med atlantisk laks i Nord-Amerika og andre laksearter. Det er behov for nye studier for å finne ut om dette faktisk er…

Les mer Les mer

Elvefiskere uten måtehold

Elvefiskere uten måtehold

Statistisk Sentralbyrå melder at sjølaksefiskerne økte fangsten med 11% fra i fjor til i år. Dette fikk Norske Lakseelver til å sette kaffen i halsen. De rykket ut med en melding om at fjordfiskerne ikke viser måtehold, i motsetning til elvefiskerne. – Det er sportsfiskere og grunneiere som bidrar til at elvene produserer nok fisk gjennom kultiveringstiltak og begrenset fiske. Sjølaksefiskerne på sin side bare høster, sa Torfinn Evensen, generalsekretær i NL. Men heller ikke sportsfiskerne viser måtehold. De fisker…

Les mer Les mer

Hva om fisk kan føle?

Hva om fisk kan føle?

Dette er tittelen på et kapittel i en ny bok om dyrevelferd i sin alminnelighet. Boka heter Animal Welfare in a Changing World. Bidragsyterne har det til felles at de vil gi husdyr utvidete rettigheter, først og fremst retten til liv uten lidelse. Kapittelet om fisk er skrevet av Victoria Braithwaite. Problemstillingen hun diskuterer er hva vi skal gjøre hvis fisk kan føle. Selv er hun ikke i tvil om at fisk kan føle smerte og har kapasitet for å…

Les mer Les mer

Morgenbladets avsløringer: fjellet som fødte ei mus

Morgenbladets avsløringer: fjellet som fødte ei mus

Morgenbladet har avslørt at Brit Hjeltnes er gift med Bjørn Myrseth. Hun kan derfor ikke uttale seg om laks. Problemet er at jobben hennes er å uttale seg om laks. Hun er sjef for fiskehelse ved Veterinærinstituttet. Saken dreier seg om en rapport fra 2014 laget av Vitenskapskomiteen for mat og miljø (VMK), som sa at gravide kan spise laks så mye de vil. Dette var en revisjon av konklusjonen VMK kom fram til i 2006, da de anbefalte gravide…

Les mer Les mer

Fra gjødsel og antibiotika til lus og rømninger

Fra gjødsel og antibiotika til lus og rømninger

Før lus og rømninger tok over agendaen, ble oppdrettsnæringen kritisert for en rekke andre ting. Eksempelvis viste NRK i 1988 flere program om Fisk i fangenskap – miljøet i fare . Den kritiske vinkelen var kjøkkentrapplokalisering (=like ved der oppdretteren bodde), som førte til oppdrett på lokaliteter med dårlig vannutskifting og gjødselopphopning under merdene. Dessuten var konflikt med fiskere og bruken av antibiotika problematisert i programmet. Det var på denne tiden oppdrettsnæringen nærmet seg rekorden på 50 tonn i årsforbruk….

Les mer Les mer

Janne Sollie og syndere som ikke angrer

Janne Sollie og syndere som ikke angrer

Janne Sollie, tidligere leder av Miljødirektoratet, feiret tidligere i år sitt 10-årsjubileum for spådommen om at oppdrettsnæringen ville utrydde villaksen i løpet av 5-10 år. Hun feiret med å erklære at hun ikke angret sine uttalelser. Det virker som hun mente at alarmen hennes fikk oppdretterne til å ta seg sammen, og at villaksen dermed ble reddet. Vi kan følgelig konstatere at klokskap ikke trenger å være en forutsetning for å bekle en rolle som miljødirektør. Saken var en gylden…

Les mer Les mer

Kinesisk studie advarer mot urenset fiskeolje i fiskefôr

Kinesisk studie advarer mot urenset fiskeolje i fiskefôr

Den nylig publiserte kinesiske studien har tittelen Tracking pollutants in dietary fish oil: From ocean to table. Forskerne sammenlignet effekten av å bruke vanlig urenset fiskeolje i fiskefôr, med olje som ble renset for noen vanlig forekommende uønskete fremmedstoff (POPer – Persistent Organic Pollutants). De konkluderte med at bruken av urenset fiskeolje i fiskefôr bør forbys. Er dette et signal om at eksporten av oppdrettslaks til Kina kan bli stoppet, begrunnet med at fet fisk kan være helseskadelig? Ettersom innholdet…

Les mer Les mer

Lakseoppdretterne må velge mellom 0-vekst og industriutvikling

Lakseoppdretterne må velge mellom 0-vekst og industriutvikling

Hver enkelt oppdretter tjener for tiden store penger på 0-vekst, som hittil har vart i 5 år. Knapphet i markedet og høye priser er forførende for investorer og eiere av oppdrettsbedrifter. Fiskeriministeren sier at det blir ingen vekst før problemene med lakselus og rømninger er løst, og villaksen skal være trafikkonstabelen. Oppdretterne sitter muse stille og heier på Sandberg, for 0-vekst gjør jo så godt for bunnlinja. Spørsmålet er om oppdretterne selv kan ta ansvaret for utvikling av oppdrettsnæringen, eller…

Les mer Les mer

Hvorfor tillater oppdretterne at alle skal ha lov til å pisse på dem?

Hvorfor tillater oppdretterne at alle skal ha lov til å pisse på dem?

NRKs naturredaksjon skjønner ikke forskjellen på opplevelser og propaganda. I et intervju med Intrafish 13.03.2018 opplyser NRKs naturredaktør Terje Dale at serien om den fantastiske villaksen er et opplevelsesprogram, og ikke et debattprogram. «Vi har vært nøye med å ikke komme med noen utspill mot oppdrettsnæringen i programmet», påstår Dale. Redaktøren må ha sovet når han så programmet. Vi som har vært våkne, er ikke i tvil om at Kenneth Bruvik framstiller lakseoppdrett som den viktigste trusselen mot villaks. Andre…

Les mer Les mer

Bør lakseoppdrettere skamme seg mer enn bønder?

Bør lakseoppdrettere skamme seg mer enn bønder?

MDGs Rasmus Hansson fikk med seg selveste fiskeriminister Sandberg og Halvor Hektoen fra Veterinærinstituttet inn i Dagsnytt 18 (28.02.2018) for å fortelle oss at det store svinnet i oppdrettsnæringen er helt uakseptabelt. Det har han rett i. Forbedringspotensialet er ikke bare stort, men også mulig. De beste oppdretterne ligger nå under 5% dødelighet. For riktig å sette ting i perspektiv harselerte Hansson med å si at hadde noe lignende skjedd i landbruket ville politiet blitt tilkalt. Ja, mon det, for…

Les mer Les mer

Gir forskerne oss grunn til å stole på forskning?

Gir forskerne oss grunn til å stole på forskning?

Forskningen er under debatt i høst. Aftenpostens oppslag 18.09.2017 fortalte at nesten halvparten av oss ikke stoler på forskning. Så kom bråket omkring SSB, der administrerende direktør ble beskylt for å legge politiske motiver til grunn for å skyve «innvandrerregnskapets far» til side, mens finansministeren på sin side ga administrerende direktør sparken av like politiske grunner. Lengre tilbake i tid, sommeren 2016, ble Fiskeriministeren anklaget for å ville styre forskningen, da han uttalte at «HI skal legge til grunn at…

Les mer Les mer

Laks er verdens beste husdyr

Laks er verdens beste husdyr

Morten Strøksnes har atter en gang hevet sin rustne lanse for å spidde oppdrettslaksen og dens bakmenn. I Morgenbladet 1.desember 2017 har han diktet et brev til fiskeriministeren, der han påstår at oppdrett ødelegger fjordene, villfisken og menneskene som spiser oppdrettslaks. Hvordan kom Strøksnes fram til sine konklusjoner? Svaret er at Strøksnes bor i en kokong av glass, betong og ferdigmat. Der bedriver han dekonstruksjon av virkeligheten. I nærmiljøet er det få som korrigerer hans fantasifulle observasjoner på reisen til…

Les mer Les mer

Modellekspertene Jensen og Sandberg

Modellekspertene Jensen og Sandberg

Kritikken av SSBs makroøkonomiske modeller viser en forunderlig likhet med lusemodellene. I en kommentar i Dagens Næringsliv 23.11.2017 skriver Bård Bjerkholt at flere økonomer stiller spørsmål ved den verktøykassen SSBs makroforskere holder seg med. «Mens byråets analyser blir brukt som sannhetsbevis i samfunnsdebatten, er metodene som blir brukt til å fremskaffe dem, til dels gått ut på dato.» Bjerkholt referer til ekspedisjonssjef Amund Holmsen i Finansdepartementet, som ga SSBs oppdragsforskning for Frp og Arbeiderpartiet det glatte lag. «Byrået regnet seg…

Les mer Les mer

Tanta i Akersgata som skjøge

Tanta i Akersgata som skjøge

Aftenpostens leder 20.11.2017  maner til kamp mot oppdrettere som ødelegger miljøet. Lederen appellerer til Per Sandberg om å ordne opp, men ingen bør ha store forhåpninger til mannen som har oppnevnt villaksen til trafikkonstabelen som skal regulere oppdrettsnæringen. Ettersom lederen forholdsvis lettgjenkjennelig omtaler meg selv, skylder jeg vel å kommentere den. Lederen kan lastes ned her: https://www.aftenposten.no/meninger/leder/i/E03bG/Aftenposten-mener-Per-Sandberg-ma-rydde-opp-i-ukulturen-i-oppdrettsnaringen

Tilbake