Fanget opp av
Kategori: Presentasjoner

Foredrag på Blå konferanse, Rørvik, i 2012

Foredrag på Blå konferanse, Rørvik, i 2012

Foredraget ble holdt i 2012, og bærer preg av en del utdaterte data og enkelte synspunkt som senere er revidert. Det kan leses som et historisk dokument som viser at paradoksene som forskningen på lus og rømt oppdrettslaks ikke kan forklare, var kjent for mange allerede for mange år siden.

Foredrag på Hardangerfjordseminaret i 2012

Foredrag på Hardangerfjordseminaret i 2012

Hardangerfjordseminaret er et årlig arrangement siden 2008. Arrangør er Hardangerfjord Villfisklag og NJFF-Hordaland. Opprinnelig var dette ment som et møtested mellom villaksnæring og oppdrettsnæring, men har i senere år fått karakter av å være et samlested for oppdrettsnæringens kritikere. I 2012 var det jeg som hadde rollen som hoggestabbe for kritikerne.

Tilbake