Fanget opp av
Kategori: Rapporter

Lakselus og rømt oppdrettslaks bør ikke begrense produksjonen av oppdrettslaks i Hardanger

Lakselus og rømt oppdrettslaks bør ikke begrense produksjonen av oppdrettslaks i Hardanger

Rapporten ble skrevet på oppdrag av oppdrettere i Hardangerfjorden, og er et tilsvar til en rapport skrevet av Akvator og UNI Research. Sistnevnte er en akvakulturanalyse for Sunnhordland og ytre Hardanger, med fokus på laks og regnbueaure. Analysen er en bakgrunnsrapport til arbeidet med Regional kystsoneplan for Sunnhordland og ytre Hardanger, og er utarbeidet på oppdrag av Hordaland fylkeskommune.

Miljødokumentasjon Trøndelag – forstudie

Miljødokumentasjon Trøndelag – forstudie

Rapporten er en forstudie som beskriver behovet for dokumentasjon av miljøpåvirkninger av lakseoppdrett i Trøndelag, og foreslår mulige undersøkelser og prosjekter. Rapporten ble bestilt av Midtnorsk Havbrukslag i 2012. I november 2016 ble sluttrapporten publisert med tittelen Miljødokumentasjon Trøndelag. Se Midtnorsk Havbrukslags hjemmeside.

Er villaks truet av lakseoppdrett?

Er villaks truet av lakseoppdrett?

Rapporten ble utarbeidet på oppdrag av Fiskeri- og Havbruksnæringens Forskningsfond (FHF) i 2011. Bakgrunnen var at Fiskeri- og Havbruksnæringens Landsforening (FHL – i dag Sjømat Norge) hadde bestilt en kortfattet vurdering av oppdrettsnæringens antatte skadevirkninger på vill laksefisk. Dette ble fulgt opp av en uavhengig evaluering i regi av Nofima og NINA av funnene i notatene som ble overlevert FHL. Rapporten er en sluttevaluering, som også inneholder kommentarer til evalueringene fra Nofima og NINA.

Tilbake