Forskerne finner få rømte oppdrettslaks i elvene

Forskerne finner få rømte oppdrettslaks i elvene

Hvor stor er egentlig risikoen for genetisk forurensning?
Ulike sett med data fra flere kilder tyder på at antall rømte oppdrettslaks i elvene om høsten er få, og i størrelsesorden 500-2000, tilsvarende 0,2-0,8% av gytebestanden.

Tilbake