Havbruksmeldinga bygger på anti-vitenskapelige myter om lus

Havbruksmeldinga bygger på anti-vitenskapelige myter om lus

Regjeringen la 20. mars 2015 fram en stortingsmelding om vekst i havbruksnæringen. Hvorfor legger myndighetene til grunn feilaktige modeller for offentlig forvaltning av Norges viktigste matproduserende næring?

Tilbake