Kommentar til det Vitenskapelige råd for lakseforvaltning sin årsrapport for 2014

Kommentar til det Vitenskapelige råd for lakseforvaltning sin årsrapport for 2014

Det Vitenskapelige råd for lakseforvaltning er oppnevnt av Miljødirektoratet, og skal gi råd om forvaltningsspørsmål. Medlemmene er forskere fra ulike institutter. 5 av 12 medlemmer er ansatt i Norsk institutt for naturforskning – NINA.

Tilbake