Lakselus og rømt oppdrettslaks bør ikke begrense produksjonen av oppdrettslaks i Hardanger

Lakselus og rømt oppdrettslaks bør ikke begrense produksjonen av oppdrettslaks i Hardanger

Rapporten ble skrevet på oppdrag av oppdrettere i Hardangerfjorden, og er et tilsvar til en rapport skrevet av Akvator og UNI Research. Sistnevnte er en akvakulturanalyse for Sunnhordland og ytre Hardanger, med fokus på laks og regnbueaure. Analysen er en bakgrunnsrapport til arbeidet med Regional kystsoneplan for Sunnhordland og ytre Hardanger, og er utarbeidet på oppdrag av Hordaland fylkeskommune.

Tilbake