Nesten ingen rømte oppdrettslaks i elvene rundt Trondheimsfjorden

Nesten ingen rømte oppdrettslaks i elvene rundt Trondheimsfjorden

Det fanges stadig færre oppdrettslaks. I 2016 ble det funnet 7 rømte oppdrettslaks i et utvalg på 2257 laks fisket i 6 elver. Det var 0 rømte laks i 4 av de 6 elvene. Er det for tidlig å konkludere med at såkalt genetisk forurensning er et fenomen som ikke lengre eksisterer?

Tilbake