Statsråd ført bak lyset av fagetatene

Statsråd ført bak lyset av fagetatene

Hendrix Genetics Aquaculture AS v/ Even Søfteland har fått avslag på sin søknad om å innføre skotsk oppdrettlaks av Landcatch-stammen til Norge. Avslaget kan leses her: https://www.regjeringen.no/contentassets/84664705a50f4fa9bc36ecc29bc2ee2b/avgjorelse-av-klage-pa-avslag-pa-soknad-om-tillatelse-til-innforsel-av-r.._.pdf

Det kan godt hende at avslaget er fornuftig, men departementet tar feil når det lar Klima- og Miljøminister Ola Elvestuen uttale dette i pressemeldingen: Vi har et særskilt internasjonalt ansvar for å ta vare på den norske villaksen. (…) Norge har noen av de viktigste leveområdene for atlantisk laks.

I avslagsbrevet står det:

Dette støttes etter departementets syn av at Norge har et særskilt internasjonalt ansvar for å ta vare på villaksen ettersom Norges hav- og kystområder og vassdrag i dag utgjør noen av de viktigste leveområdene for atlantisk laks, og om lag en tredjedel av totalbestanden finnes i Norge.

Som påvist i et tidligere blogginnlegg er dette fullstendig feil (se http://www.aquablogg.no/er-norge-det-viktigste-villakslandet/). De norske elvene inneholder om lag 10-15% av den nordatlantiske villaksen. Derimot har Norge rekord i oppfisking og avliving av tilbakevandrende gytelaks.

Det politiske grepet å hausse opp Norges internasjonale ansvar for villaksen, er et påfunn som markedsføres av Miljødirektoratet og NINA, og er en del av kampanjen mot oppdrettslaksen. Det er viktig å ta vare på villaksen alle steder den lever, og ansvaret hviler like tungt på alle land som har villaks.

 

Stengt for kommentarer.
Tilbake