Stortingshøringen om Havbruksmeldinga

Stortingshøringen om Havbruksmeldinga

Høringen av Havbruksmeldingen i Stortingets Næringskomite ble gjennomført i slutten av april 2015. Det ble en selsom erfaring å oppleve en oppdrettsnæring som ba om strengere regulering for å løse et problem som ikke eksisterer.

Tilbake