Bankerotte modeller brukes i flere fag enn epidemiologien

Bankerotte modeller brukes i flere fag enn epidemiologien

Trym Riksen, leder av strategisk og taktisk allokering i Formuesforvaltning, skrev i et innlegg i Dagens Næringsliv 22.11.2017 at forholdet mellom økonomisk vekst og aksjer er befengt med myter og overtro. Det viser seg at verken god eller dårlig vekst forklarer aksjeavkastningen, skriver han. Han stiller spørsmålet om hvorfor økonomer tviholder på metoder som ikke fungerer, mens de rynker på nesen av enkle og oppklarende sammenhenger.

Riksen skriver at siden 2001 har amerikanske økonomer som deltar i Survey of Professional Forecasters spådd for høy vekst i 85 prosent av tiden. Bare en veldig skjev mynt kan forklare et slikt utfall. Siden 1972, da datainnsamlingen begynte, har de ikke spådd en eneste av de syv økonomiske nedgangsperiodene – resesjonene – underveis.

Riksen mener dette skyldes et metodevalg som ble gjort for 70 år siden. «Da erstattet toneangivende økonomer intuitiv innsikt i konjunkturer og aksjeavkastning med tilslørende statistikk og matematikk. Etter hvert ble det viktigere å bruke anerkjente metoder enn metoder som fungerer i praksis.»

Det er forunderlig lett å se parallellen med smittemodellene for lus. Det er altså ikke bare de som ikke fungerer. Det samme gjelder visst på flere fagområder, jfr Riksen og krangelen om SSBs modeller.

Stengt for kommentarer.
Tilbake