Bør lakseoppdrettere skamme seg mer enn bønder?

Bør lakseoppdrettere skamme seg mer enn bønder?

MDGs Rasmus Hansson fikk med seg selveste fiskeriminister Sandberg og Halvor Hektoen fra Veterinærinstituttet inn i Dagsnytt 18 (28.02.2018) for å fortelle oss at det store svinnet i oppdrettsnæringen er helt uakseptabelt. Det har han rett i. Forbedringspotensialet er ikke bare stort, men også mulig. De beste oppdretterne ligger nå under 5% dødelighet.

For riktig å sette ting i perspektiv harselerte Hansson med å si at hadde noe lignende skjedd i landbruket ville politiet blitt tilkalt. Ja, mon det, for noe lignede er standard i landbruket. Dødeligheten i oppdrett av gris er for tiden 16-17%, og for lam ligger den på 11%. Dette er tross alt store dyr, med en fødselsvekt på 1 kg eller mer. Verken Sandberg eller Hektoen kontret Hansson med å påpeke dette. Enten fordi de ikke visste, eller fordi de ikke ville stille bønder i forlegenhet. Hansson ville vite når Sandberg kom til å kreve et svinn/dødelighet på mindre enn 5%. Det må vel et politisk vedtak til for å få til dette, for det er vel slik at oppdretterne stritter imot.

Her er fakta:

Produksjonen av slaktegris deles inn i fasene spedgris (fra fødsel til avvenning fra amming), smågris og slaktegris. Dødeligheten i disse fasene er som følger:

·         Spedgris (0-5 uker, 1-8 kg) 13%

·         Smågris (1-3 mnd, 8-30 kg) 2%

·         Slaktegris (3-6 mnd, 30-100 kg) 1,6%

·         Totalt 16-17%

I lammeproduksjonen er dødeligheten fordelt som følger:

·         Dødfødte 4-5%

·         Død inne 3-4%

·         Død på vårbeite 1-1,5%

·         Død på utmarksbeite 7%

·         Totalt (uten dødfødte) 11%

 

Stengt for kommentarer.
Tilbake