Dårlig nytt om sammenslåing av Havforskningsinstituttet og Nifes

Dårlig nytt om sammenslåing av Havforskningsinstituttet og Nifes

Torsdag 11.mai ble nyheten presentert som en gladmelding av 2 smilende direktører (Sissel Rogne og Ole Arve Misund). De brukte ord som «bedre muligheter til å jobbe mer helhetlig med å forvalte havets og kystens ressurser» og «helhetlig rådgivning». Disse honnørordene ligner mistenkelig på mer ensretting, sterkere kontroll over forskningen og færre frie stemmer.

For det er nettopp det som har skjedd, fordelt i små doser over mange år. Først fikk vi etableringen av instituttsektoren og flytting av forskning fra universitetene til institutter som skulle konkurrere om finansiering. Dette skulle gjøre forskningen mer relevant og tilpasset brukernes behov, het det den gangen. Dessuten skulle konkurransen om pengene spisse forskningen og skjerpe forskerne.

Så gikk det noen år, og så begynte sammenslåingen av instituttene. Konkurransen ble mindre, og timeprisen gikk opp. Den «frie» akademiske forskningen, som i prinsippet fikk penger uansett hva de drev med, ble en parentes, i alle fall til de selv begynte å konkurrere med instituttsektoren om penger fra brukerstyrt forskning. Dermed mistet de rollen som samfunnets vaktbikkje, som kunne bjeffe og bråke når illgjerningsmenn kom til gards.

I dag må man bli pensjonist for å være en fri stemme.  

Stengt for kommentarer.
Tilbake