Irske forskere med statistisk mystisisme: lakselus gir 50% redusert tilbakevandring av laks i Erriff?

Irske forskere med statistisk mystisisme: lakselus gir 50% redusert tilbakevandring av laks i Erriff?

En nylig publisert artikkel hevder at tilbakevandringen av laks til elva Erriff på vestkysten av Irland ble redusert med 50% pga lus med opphav i et oppdrettsanlegg. Ifølge forfatterne bygger påstanden på 26 års data om oppvandringen av laks gjennom en fisketeller i elva, beregnet tilbakevandring til kysten og effekten av sjøfisket, samt produksjonen av lus i oppdrettsanlegget ved utløpet av fjorden Killary Harbour, 15 km fra utløpet av elva. Analysen er bare tøv. Det bør likevel ikke forundre oss om artikkelen dukker opp i referanselistene i publikasjoner forfattet av andre medlemmer av lusekommissariatet.  Fagfellen som vurderte manus var sikkert en god venn. I postfakta-samfunnet er visst alt mulig og lov.

Tilbake