Foredrag på Hardangerfjordseminaret i 2012

Foredrag på Hardangerfjordseminaret i 2012

Hardangerfjordseminaret er et årlig arrangement siden 2008. Arrangør er Hardangerfjord Villfisklag og NJFF-Hordaland. Opprinnelig var dette ment som et møtested mellom villaksnæring og oppdrettsnæring, men har i senere år fått karakter av å være et samlested for oppdrettsnæringens kritikere. I 2012 var det jeg som hadde rollen som hoggestabbe for kritikerne. 

 

Tilbake