Foredrag på møte i Midtnorsk Havbrukslag, november 2012

Foredrag på møte i Midtnorsk Havbrukslag, november 2012

Foredraget er en presentasjon av et forprosjekt for å kartlegge miljøvirkninger av lakseoppdrett i Trøndelag. Det var planlagt et oppfølgingsprosjekt etter samme mal som ble benyttet i prosjektet Miljødokumentasjon Nordmøre. 

 

Tilbake