Miljødokumentasjon Trøndelag – forstudie

Miljødokumentasjon Trøndelag – forstudie

Rapporten er en forstudie som beskriver behovet for dokumentasjon av miljøpåvirkninger av lakseoppdrett i Trøndelag, og foreslår mulige undersøkelser og prosjekter. Rapporten ble bestilt av Midtnorsk Havbrukslag i 2012. I november 2016 ble sluttrapporten publisert med tittelen Miljødokumentasjon Trøndelag. Se Midtnorsk Havbrukslags hjemmeside.

Tilbake