Havforskningsinstituttets luseforsøk i Daleelva er analysert feil

Havforskningsinstituttets luseforsøk i Daleelva er analysert feil

HI-artikkelen om utsettingsforsøkene i Daleelva i Osterfjorden i årene 1997-2009 refereres i annen vitenskapelig litteratur som selveste beviset på at lus har en populasjonsreduserende effekt på ca 17%, som betyr at det ville kommet tilbake 17% mer villaks til kysten dersom lakselus oppformert i oppdrettsanlegg ikke hadde drept smolten. Reanalyse av data viser at det i realiteten var små forskjeller mellom smolt behandlet med antilusemiddel og ubehandlet kontroll. Nok en gang viser det at oppdrettsnæringa ikke har skylda for alt som er vondt og vanskelig.

 

Tilbake