Kan vi stole på disse folka?

Kan vi stole på disse folka?

Artsdatabanken har rødlistet villaksen, til tross for fin framgang de 3 siste laksegenerasjonene. I Norge er det særlig Tanalaksen som er truet. Kollapsen i Tana skyldes ene og alene nedfisking av bestanden. Norske myndigheter tillot nedfiskingen å fortsette i to tiår etter at det ble klart at beskatningen var alt for høy. Effekten av Tana-kollapsen er at innsiget av norsk laks hittil er redusert med ca 125.000 laks eller 500 tonn pr år. I gode, gamle dager bidro Tana med en fjerdedel av samla lakseproduksjon i Norge. Vi kan merke oss at fluefiskerlobbyen publiserte sine antioppdrettsytringer samme dag som Artsdatabanken la fram sin vurdering. Tilfeldig sammenfall i tid?

 

Stengt for kommentarer.
Tilbake