Kommentar til rapport 2 fra Overvåkningsutvalget for rømt oppdrettslaks

Kommentar til rapport 2 fra Overvåkningsutvalget for rømt oppdrettslaks

På oppdrag fra Fiskeridirektoratet startet Havforskningsinstituttet sammen med blant annet NINA  i 2014 utviklingen av et nytt overvåkingsprogram. Våren 2016 la programmet fra sin andre rapport.

Tilbake