Lakselusforskere med signifikante overdrivelser

Lakselusforskere med signifikante overdrivelser

I 2015 ble det publisert en artikkel om sammenhengen mellom smittetrykk av lakselus fra oppdrettsanlegg og påslag av lus på sjøaure. Forfatterne hevdet at de fant en signifikant sammenheng. Det viste seg å være feil.

Tilbake