Kritikk av Havforskningsintituttets risikovurdering for 2014

Kritikk av Havforskningsintituttets risikovurdering for 2014

HI publiserer hvert år en risikovurdering av oppdrettsnæringen. Hvert år konkluderer HI med at lakselus sluppet ut fra oppdrettsanlegg er kraftig bestandsreduserende for vill laksefisk. Prognosene for villaksen snarlige undergang motbevises av den faktiske bestandsutviklingen.

Tilbake