Store rømninger i 2016 har liten betydning for villaksen

Store rømninger i 2016 har liten betydning for villaksen

2 rapporter om rømt oppdrettslaks ble publisert denne uka. Rådgivende Biologer har undersøkt konsekvensen av rømningen av 36.700 store laks fra Lingalaks i Hardangerfjorden i mai 2016. Uni Research har undersøkt en rømning med ukjent kilde i området Haugaland-Sunnhordland høsten 2016. Resultatene viser at et mindre antall oppdrettslaks er gjenfunnet i henholdsvis 19 og 16 undersøkte elver. Dette bekrefter tidligere undersøkelser som viser at svært få rømte oppdrettslaks søker seg til elver, og enda færre ender opp som potensiell gytelaks.

Tilbake