Triploid laks er en trussel mot merkevaren Norsk laks

Triploid laks er en trussel mot merkevaren Norsk laks

Tilhengerne av triploid laks henviser ofte til den vellykkete bruken av triploider i Tasmania. Ettersom det var jeg selv som innførte bruken av triploid laks her på slutten av 1980-tallet, har jeg vel et visst ansvar for å sørge for at denne fortelling blir nyansert.

 

Tilbake