Metalice-rapporten: feilslått resirkulering av data

Metalice-rapporten: feilslått resirkulering av data

Kan lus fra oppdrett kan ha bestandseffekt på vill laksefisk? Bedre kunnskap om dette ble beskrevet som et nytt område i Fiskeri- og Havbruksnæringens Forskningsfond sin handlingsplan for 2013. Forsøk med utsetting og gjenfangst av parasittbehandlede smoltgrupper og kontrollgrupper er gjennomført i Norge siden 1996. Forskerne fant fram til 118 forsøk som egnet seg for systematisk gjennomgang og meta-analyse.

Tilbake