Hvem skal vi tro på?

Hvem skal vi tro på?

Dagens nyhet på HIs hjemmeside (www.imr.no)  er en presentasjon av en forskningsartikkel om lus, som ble publisert 7.april og grundig kritisert her på bloggen 27.april (https://www.aquablogg.no/forskere-med-ville-pastander-lus-kan-drepe-100-av-villakssmolten/). I presentasjonen heter det at

Ung laks (smolt) som ble beskyttet mot lakselus hadde 55 ganger høyere overlevelse i havet enn laks som ikke fikk beskyttelse. Den store forskjellen i overlevelse bekrefter at lakselus kan drepe laks i havet.

Artikkelen har tittelen Timing is everything: Survival of Atlantic salmon Salmo salar postsmolts during events of high salmon lice densities. HI-forskning publisert tidligere viste at det slett ikke var spesielt høye tettheter av lakselus i Etnefjordområdet da forsøket fant sted.

Artikkelen er en skandale som burde blitt stoppet av fagfellevurderingen, eller aller helst av forskningsledelsen ved HI før det gikk så langt. I stedet ser instituttet seg tjent med å presentere artikkelen en måned etter at kritikken ble publisert, som om ingenting har hendt. Forskningsledelsen ser ut til å være kronisk hjelpetrengende.

23.mai fikk vi vite av Norce at forsøk med antiparasitt-beskyttet smolt ikke er til å stole på, fordi Slice kan ha en giftig effekt på forsøksfisken (https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0166445X20302691). Dette kan forklare hvorfor ubehandlet smolt i mange forsøk har bedre overlevelse enn behandlet smolt, skriver NORCE-forskerne.

Hvem skal vi tro på?

Stengt for kommentarer.
Tilbake