Kommentar til HIs rapport om oppgang av rømt oppdrettslaks i 140 elver

Kommentar til HIs rapport om oppgang av rømt oppdrettslaks i 140 elver

Det er urovekkende at det ikke går an å ha tillit til en prosjektgruppe som består av 20 forskere fra 5 institutter. Gruppens rapport har en fullstendig overflatisk vurdering av data, og en total mangel på kritisk tilnærming til metodevalg. Rapporten kommuniserer usant til allmennheten at rømt oppdrettslaks går opp i elvene i store mengder for å gyte.

 

Tilbake