Luse-krisa er skapt av politikk og forvaltning

Luse-krisa er skapt av politikk og forvaltning

Begrunnelsen for Mattilsynets klanderverdige forvaltning er en smittemodell som sier at infeksjonsnivået på villfisken er proporsjonal med produksjonen av klekte lusegg i oppdrettsanleggene. Modellen stemmer ikke virkeligheten.

Tilbake