Nye studier fra Hardanger viser at sjøauren ikke påvirkes av lus

Nye studier fra Hardanger viser at sjøauren ikke påvirkes av lus

2 foreløpig urapporterte studier fra Hardangerfjorden fant ingen forskjell i overlevelse og tilvekst på sjøaure med og uten beskyttelsesbehandling med antilusemidler. Det Vitenskapelige råd for laksefiske mener fortsatt et lusa er den største trusselen mot villaks og sjøaure.

Tilbake